Home 1 2 3 4 5
winkelstories * * * * * auteur & copyright: els van wageningen email [email protected] * * * * * webdesign: wynneconsult email [email protected]
hoofdartikel (5)

Boldootproducten werden wereldwijd verkocht

Inmiddels had de firma Boldoot niet stilgezeten. De Boldoot produkten werden over de hele wereld verkocht, vooral in Engeland, Amerika, Zuid Afrika, Australie en Nederlands Indie. In Brussel kwam een filiaal en in New York werd een kantoor gevestigd. In ons land kwamen filialen in Rotterdam (Passage 6), in Scheveningen en in de hoofdstedelijke Reguliersbreestraat op nummer 42. Na de Eerste Wereldoorlog werden er nog filialen en kantoren gevestigd in Parijs en Londen. Maar in de crisisjaren moesten deze bedrijven weer worden opgeheven. De langzamerhand uit 16 panden samengetrokken behuizing van Boldoot aan het Singel (90 – 98 – 106 – 108) en de daarachter gelegen Langestraat( 47-49-90-92) werd gereserveerd voor de eau de cologne bereiding, terwijl in 1902 aan de Haarlemmerweg bij Sloterdijk een tweede fabriek werd gebouwd voor de fabricage van zepen, tandpasta’s en andere cosmetische produkten. Op 1 mei 1938 gingen de de Boldootpanden aan Singel en Langestraat definitief dicht en werd het Amsterdamse Boldootbedrijf helemaal samengebracht aan de Haarlemmerweg.

Zelfstandigheid verloren

De Tweede Wereldoorlog bracht een enorme terugslag. Het filiaal in de Rotterdamse Passage werd bij het bombardement op 14 mei 1940 volledig verwoest. De fabriek in Keulen werd weggevaagd en ook de Brusselse vestiging werd vernietigd. Van 1942 tot eind 1945 lag het bedrijf in Nederland praktisch stil. Nauwelijks was de periode van herstel ingezet of Boldoot leed opnieuw een geweldig verlies. In 1946 overleed directeur Jan van Vlijmen enkele weken nadat zijn oudste zoon Evert, die leiding gaf aan de reorganisatie van het Londense Boldootfiliaal bij een vliegtuigongeval boven Schiphol om het leven was gekomen. Deze tegenslag kwam hard aan, omdat juist in deze periode de belangstelling voor en daardoor ook de comcurrentie in cosmetische produkten en parfumerieën sterk toenam. Het researchlaboratorium werkte op volle toeren. Parfumcomposities werden verder ontwikkeld. Hollandse Bloemen, Toute Jolie, Witte Rozen, Cybele en Chypre. Maar ook haarwaters, brillantine, lipsticks en nagellak werden aan het assortiment toegevoegd. De eau-de-colognestift werd als nieuwtje op de markt gebrracht, en ook de Boldoot verfrissingsdoekjes. In 1964 verloor Boldoot zijn zelfstandigheid en werd onderdeel van het AKZO-concern. In 1977 verdween de Koninklijke Eau de Colognefabriek Boldoot na 188 jaar uit de hoodfdstad.

J.C.Boldoot 1882

‘Deze fabriek staat ontegenzeggelijk in een goeden reuk. Haar eau – de – cologne, reukwerken, spiritualien, politoeren, vernissen, enz.hebben haar een wereldbekenden naam verschaft. Op de tentoonstellingen in 1861, 1866 en 1868 werd haar fabrikaat dan oom telkenmale met zilver, laatstelijk te Parijs met goud en te Melbourne met de”first order of merit”bekroond. De firma is ook sedert jaren hofleverancier. Tot een der nieuwsten uitvindingen behoort een reukwater, door den heer Boldoot uit hyacinthen vervaardigd en in den handel gebracht onder den naam van Duizend- Bloemengeur. De groote opgang, dien weldra dit nieuwe reukwerk maakte, had al spoedig tal van namaaksels ten gevolge, waartegen echter de kenner terstond den neus ophaalde, zoodat de firma ook hiermede andermaal het pleit won.’ Uit: Amsterdam Gids van Platen. Uitg. Tj. Van Holkema 1882

Singel bij den Blauwburgwal 92 – 94 Houtsnede naar tekening van C. Hechler

Kalverstraat 96

Voordat Boldoot in 1919 zijn winkel in de Kalverstraat 96 opende was op dit adres Jacob van Coeverden gevestigd:

Articles de Paris et de Vienne
Reisbenodigdheden, Barometers, Waaiers,
Tooneelkijkers, Portret-Albums, Wandelstokken,
Werktafels, Bloemtafels, Lederwerk,
Rouw-Artikelen, muziekkasten.
Specialiteit: Echt Granaat en Echt Git. 1883

Bronnen

Boldoot NN, Herdenkingsboekje, 1 mei 1789 – 1939. Uitg. Boldoot

Brown SJ. Toilet Table Talk, London, 1856

Culpeper Nicholas Culpeper’s Complete Herbal & English Physician. (Reprint by Meyerbooks Publ. Illinois, 1990)

Stadsarchief Amsterdam, Boldoot Archief 1836 – 1964 nr 734

Eerdere publicaties:

Els van Wageningen, Maandblad Ons Amsterdam, jrg.43, nr 4 1991

Els van Wageningen, Bulletin Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux, mei 1995

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten