Home 1 2 3 4 5
winkelstories * * * * * auteur & copyright: els van wageningen email [email protected] * * * * * webdesign: wynneconsult email [email protected]
hoofdartikel (2)

18de eeuwse Aqua Admirabilis verdreef hoofdpijn en zwaarmoedigheid

De Italiaanse koopman Giovanni Paolo de Feminis zou in de 17de eeuw het recept voor een reukwater hebben gekregen van de moeder overste van een Florentijns klooster. Hij vestigde zich rond 1695 in Keulen en bracht het reukwater onder de naam Aqua Admirabilis in de handel. Naar verluidt heeft hij drie jaar voor zijn dood in 1733 zijn recept overgedragen aan twee van zijn neven, Joh.M.Farina en diens broer Joh. Ant. Farina, die zich al in 1709 als koopman in Keulen hadden gevestigd. Zij maakten dankbaar gebruik van Feminis’ recept en legden zich helemaal toe op de fabricage van het Aqua Admirabilis. Het water werd aanvankelijk gebruikt als medicijn. Het produkt kreeg een goede naam, zelfs bij de Fransen die tijdens de Zevenjarige Oorlog van 1756-1763, in Keulen gelegerd waren. Zij waren het die de naam veranderden in Eau de Cologne. De geneeskrachtige werking ervan werd nog eens gegarandeerd door de medische faculteit van de Keulse universiteit, die op 16 januari 1770 uitspraak deed over het ‘deugdzame en krachtig werkende Eau Admirable de Cologne’. ‘Het is een uitstekend middel om kwalen of toevallen van het hoofd te verhelpen, want het maakt de verstopte gangen van de hersenen weer open, het sterkt het verstand en frist het geheugen op. Het verdrijft hoofdpijn en zwaarmoedigheid.’ De geleerden vonden het ook een goed middel ter voorkoming van een beroerte, tegen vallende ziekte, bewusteloosheid en hartzwakte. Aanbevolen werd 50 tot 80 druppels te nemen in witte wijn, bronwater of vleesnat. Maar het was ook zeer nuttig om bij pijnen het hoofd en de ledematen met het krachtige goedje te besprenkelen.

Huisnummer 4711

In 1792 had zich in Keulen nog een andere jonge koopman gevestigd, Wilhelm Mülhens, die (zo luidt het verhaal) als huwelijksgeschenk van een monnik een oud document met een recept voor een reukwater had gekregen. De bruidegom erkende snel de waarde van dit recept en begon in zijn huis aan de Glockengasse in Keulen met een klein bedrijfje waar hij verfrissend reukwater vervaardigde dat hij onder de naam “Echt Kölnisch Wasser” verkocht. De commandant van de Franse bezetting beval alle huizen in de stad doorlopend te nummeren. Daardoor kreeg het gebouw in de Glockengasse het huisnummer 4711. Dit getal, door een korporaal te paard op het huis geschreven, werd door Mülhens als merkteken voor zijn reukwater gebruikt. En nu nog mag alleen 4711 de naam Kölnisch Wasser gebruiken.

Boldoot was Amsterdams grootste eau de cologne fabrikant

Verreweg de grootste fabrikant was Boldoot. Op 27 juni 1780 werd de 14-jarige Jacobus Cornelis Boldoot, zoon van een timmerman, ingeschreven als leerling van apotheker Jean George Riga. Deze had zijn apotheek in de Langebrugsteeg in Amsterdam. Nadat Boldoot nog bij verschillende andere artsenijmengers zijn leerjaren had doorgebracht was hij klaar om de meesterproef af te leggen. In het archief van het Collegium Medicum wordt o.m. het volgende vermeld over het ontstaan van het bedrijf:

Maart 1789. Jacobus Cornelis Boldoot komt om zijn Testimonium Triennium. Heeft zeer wel voldaan. April 1789. J.C. Boldoot vertoont zijn geprepareerde Chimicalia, die voldoende zijn. Werd zijn Burgerceel ge(re)gristreerd. Is hem gepermitteerd om zijn winckel met primo May te mogen openen.

Klik voor vergroting
Klik voor vergroting
Klik voor vergroting

Jacobus Cornelis Boldoot 1766 – 1838. Apotheker

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten