Home 1 2 3 4 5
winkelstories * * * * * auteur & copyright: els van wageningen email [email protected] * * * * * webdesign: wynneconsult email [email protected]
hoofdartikel (3)

1789. J.C. Boldoot opent zijn apotheek aan de N.Z. Voorburgwal 46

Enkele dagen na zijn apothekersexamen vierde Boldoot als poorter van de stad Amsterdam zijn 23ste verjaardag. Hij opende zijn apotheek aan de Nieuwezijds Voorburgwal (nu nr.46), hoek Korte Kolksteeg. Naast zijn verdere studie in de farmaceutische chemie, experimenteerde hij ook op andere gebieden. J.C. Boldoot had niet alleen een fijne neus voor aangename geuren maar ook voor de zakelijke mogelijkheden die scholen in welriekende, vluchtige stoffen. Hij stelde zelf het recept samen voor een ‘medicinaal reukwater’ en verkocht dat als Boldoot Eau de Cologne. Zijn naamgenoot, de in 1809 geboren zoon van zijn jongste broer Joannes Ambrosius Boldoot, volgde de voetsporen van zijn oom; ook hij werd apotheker. In 1822 werd hij op 13-jarige leeftijd als leerling ingeschreven bij apotheker J. de Jong. Het was deze neef, die in 1834 het bedrijf van zijn kinderloze oom zou mogen overnemen. Vier jaar later, op 10 april 1838, stierf oprichter Jacobus Cornelis Boldoot. Uit zijn apotheek is nog een vijzel bewaard gebleven, met daarin uitgebeiteld zijn naam en het jaartal van zijn aanstelling.

Tweede generatie Boldoot richt zich meer op de kosmetische chemie

De 2e generatie Jacobus Cornelis Boldoot stelde een uitgebreide wetenschappelijke,op het bedrijf betrekking hebbende bibliotheek samen. Verder richtte hij zich meer op de kosmetische chemie dan op de farmaceutische. De apotheek werd inmiddels uitgebreid naar achteren tot aan de Nieuwezijds Achterburgwal ( nu Spuistraat). Vooral de eau de colognes, tandpoeders en crèmes vonden gretig aftrek. Kennelijk ondernam hij regelmatig experimenten die niet geheel zonder risico’s waren. Nadat een keer de helm van een destilleerketel was gesprongen en een begin van brand maar ternauwernood kon worden geblust, gaf de gemeente Amsterdam hem in 1844 verlof zijn proefnemingen voort te zetten op een erf aan de Sint Jacobsstraat, schuin tegenover zijn apotheek. Op de nummers 13-28-34-38-40 werd het bedrijf hier in 1865 bestemd voor de zeepfabricage.

Fabriek van Boldoot verhuist naar Singel 92 – 94

Toen het ‘reukwater’ door de vooruitgang van de wetenschap aan betekenis voor de geneeskunde ging inboeten, zag Boldoot aankomen dat het als toiletartikel aan waarde zou gaan winnen. In 1865 had het reukwaterbedrijf zo’n grote vlucht genomen, dat Boldoot de oude apotheek verkocht. De Eau de Colognefabriek verhuisde naar Singel 92-94. (een ontwerp van Arch. J. Roodenburgh). Het bedrijf zou daar later nog met 14 panden uitbreiden.Er brak een tijdperk aan van grote bloei. Uit die tijd stamt de bekendheid van het populairste Boldoot – merk : Eau de Cologne Veritable. Aanvankelijk werkte Boldoot nog met gemeentelijke vergunning achter een fornuis met koelvat op de wal voor de fabriek, maar in 1869 kreeg de fabrikant vergunning tot het opslaan van grotere hoeveelheden gevaarlijke vloeistoffen ten behoeve van de fabricage van chemicalieën. Want er werd allang niet meer uitsluitend Eau de Cologne gemaakt. Boldoot maakte ook vernissen en politoeren.

Klik voor vergroting

Foto omstreeks 1939 van het huis Nieuwezijds Voorburgwal 46, hoek Korte Kolksteeg, met ingetekend de onderpui zoals die er uitzag toen apotheker J.C. Boldoot hier op 1 mei 1789 zijn bedrijf vestigde. In 1865 werd de oude apotheek verkocht. Rijksmonument

Klik voor vergroting

De inpakafdeling van Boldoot aan het Singel in 1931. Foto J. Merkelbach (1877 – 1942)

Klik voor vergroting

2e generatie Jacobus Cornelis Boldoot 1809 – 1876, apotheker. Zoon van jongste broer van Jacobus Cornelis, eerste generatie

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten