Home 1 2
winkelstories * * * * * auteur & copyright: els van wageningen email [email protected] * * * * * webdesign: wynneconsult email [email protected]
hoofdartikel (1)

Een van de oudste religieuze kunsthandels

De winkel van de Gebroeders Van Paridon op de Nieuwezijds Voorburgwal 361-365, die sinds 2007 de naam ‘Abdijwinkel van Egmond’ draagt, is een van de weinige overgebleven religieuze winkels in ons land. Veel katholieke kerken hadden vroeger een winkel naast de deur met devotie-artikelen als rozenkransen, wijwaterbakjes, bidprentjes, kruisbeelden, kerststallen, heilig-hartbeelden, beelden van diverse patroonheiligen, medailles en kandelaars. Door de crisis in de kerk in de jaren zestig van de vorige eeuw gingen veel van deze winkels ter ziele. Zo niet Van Paridon, omdat die door het bezit van een eigen atelier in staat was over te schakelen op het maken van profane beelden en interieurdecoraties, zoals de gebrandschilderde glas-in-loodraampjes naar oude ambachtsprenten van Jan Luyken. Nadat de winkel negentig jaar lang door leden van de familie Van Paridon was gedreven, werd de zaak in 1994 overgenomen door de zusters Patricia en Machteld Honig en met veel enthousiasme voortgezet. Op 1 januari 2001 wisselde de zaak opnieuw van eigenaar en was sindsdien in handen van de Benedictijner Abdij van Egmond. In 2007 werd de naam Van Paridon op de winkelruit na bijna honderd jaar voorgoed vervangen door het logo van de Abdij van Egmond. Op 24 decenber 2011 was de winkel voor het laatst geopend, waarmee helaas opnieuw een vertrouwde winkel uit het stadsbeeld is verdwenen.

Winkelhuizen aan de N.Z. Voorburgwal

De winkel van Van Paridon, vlak naast het Amsterdam Museum, is gevestigd in drie naast elkaar gelegen pandjes. Oorspronkelijk grensden de achterhuizen van het Begijnhof aan het water van de Nieuwezijds Voorburgwal. In 1884 werd de Nieuwezijds gedempt, waarna het bestuur van het Begijnhof architect A.C.Bleijs (1842-1912) opdracht gaf om de achtergevels van de Begijnhofpanden 23-24-25 in een passende straatwand te wijzigen, nu dus Nieuwezijds Voorburgwal 361-365. De nrs 361 en 363 hebben respectievelijk een trapgevel en een gevel met gootlijst, terwijl het pand rechts daarvan, met renaissance- details, daar helemaal vanaf wijkt.

Klik voor vergroting

Gezicht op de achterzijde van de huizen van het Begijnhof vóór de demping van de Nieuwezijds Voorburgwal in 1884. De achterhuizen van het Begijnhof grensden aan het water van de Nieuwezijds. Rechts een gedeelte van de Oude Lutherse Kerk op het Spui. Tekening J.M.A. Rieke, 1884.

Klik voor vergroting

v.l.n.r. Nieuwezijds Voorburgwal 359-369. In het midden de drie pandjes in 1885 ontworpen door architect A.C. Bleijs waarin de winkel van Van Paridon is gevestigd. De in 1969 bij een verbouwing in de gevel aangebrachte en in eigen atelier vervaardigde glas-in-lood ramen, die de geschiedenis van Amsterdam uitbeeldden met ondermeer het Mirakel van Amsterdam, het Begijnhof en het Burgerweeshuis, zijn er helaas niet meer. Foto: Stadsarchief februari 1972

Klik voor vergroting

De tekst op de gevelsteen boven een van de etalages van de winkel van Van Paridon, Nieuwezijds Voorburgwal 365 luidt: ‘18 INIURIA ULCISCENDA OBLIVIONE 85’. ‘Men moet onrecht wreken door het te vergeten’. De tekst dateert uit de 17de eeuw en zat oorspronkelijk in de gevel van het hierachter gelegen pand Begijnhof 25. Foto H. Wijnne, 2007

Klik voor vergroting

Uithangbord

Klik voor vergroting

Ontwerp voor de bouw van de percelen Nieuwzijds Voorburgwal 361-365, aansluitend tegen de achterzijde van de huizen Begijnhof 23-24-25. Bouwmeester A.C. Bleys, 1885. Foto Stadsarchief.

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten