N.Z. Voorburgwal 361-365                                   1012 RM Amsterdam
Gebroeders Van Paridon Religieuze Kunsthandel
1900 – 2012

Veel katholieke kerken hadden vroeger een winkel naast de deur met devotie-artikelen zoals: rozenkransen, wijwaterbakjes, bidprentjes, kruisbeelden, kerststalletjes, beelden van patroonheiligen en kandelaars. Door de crisis in de kerk in de jaren zestig van de vorige eeuw gingen vele van deze winkels ter ziele. Zo niet Van Paridon, omdat die door het bezit van een eigen atelier in staat was over te schakelen op het maken van profane beelden en interieurdecoraties, zoals de gebrandschilderde glas-in-loodraampjes naar oude ambachtsprenten van Jan Luyken. Nu is Van Paridon een van de weinig overgebleven religieuze winkels in ons land. Nadat de Benedictijner Abdij van Egmond in 2001 eigenaar werd, is de winkel niet langer in schemer gehuld, maar royaal verlicht en aangepast aan de behoeften van deze tijd. Het oorspronkelijke assortiment is flink uitgebreid met boeken over geloof, spiritualiteit en filosofie, met cd’s, met de Egmondse abdijkaarsen en met producten uit andere abdijen, zoals wijn, trappistenbier, honing en zeep. De monniken van de Abdij maken al sinds 1945 kaarsen voor kerken en kloosters, waarmee zij in hun levensonderhoud voorzien. In het souterrain staan kerstgroepen opgesteld, in traditionele en moderne vormgeving, vanouds een specialiteit van Van Paridon.

Rond 1905 begonnen de broers Pieter (1876), Peter (1885) en Hendrik van Paridon (1887) een atelier in de Rozenstraat 52 in de Jordaan, waar zij gipsbeelden maakten van componisten en mythologische figuren. Later gingen de Van Paridons, afkomstig uit een katholieke familie uit Baarn, over op religieus beeldhouwwerk. Grote kerkbeelden onder de naam ‘Paridur’ en kleinere beelden voor de huiskamer. Na het overlijden van Peter van Paridon in 1928 openden de twee overgebleven broers in mei 1929 de winkel op de N.Z. Voorburgwal, terwijl het atelier in de Rozenstraat werd uitgebreid met de nrs 44-48. In 1956 overleed Hendrik, de laatste van de drie broers, waarna de tweede generatie Pieter en Joop van Paridon aantrad. Zij werkten ondermeer samen met beeldhouwer Jan Verdonk uit Den Bosch, die beelden ontwierp in Toorop-stijl. De ateliers in de Rozenstraat werden in 1980 verkocht. Van 1994 tot de overname in 2001 door de Benediktijner monniken werd de winkel enthousiast geleid door de zusters Patricia en Machteld Honig. In 2007 werd de naam Van Paridon op de winkelruit na bijna honderd jaar voorgoed vervangen door het logo van de Abdij van Egmond. Foto: Jozef, figuur uit een kerstgroep van handgemaakt ceramiek uit Duitsland.

Lees verderTerug naar homepage