Home 1 2 3
winkelstories * * * * * auteur & copyright: els van wageningen email [email protected] * * * * * webdesign: wynneconsult email [email protected]
hoofdartikel (3)

Historisch winkelinterieur van Jacob Hooy & Co

Kloveniersburgwal 10 en 12 behoorden oorspronkelijk tot de vier huurhuizen, die het achtergelegen Bethaniënklooster in het begin van de 16e eeuw had laten bouwen. Het lijkt alsof het winkelinterieur sinds 1778 onveranderd is gebleven. Een pijpenla met een Gotisch balkenplafond en een plankenvloer. Langs de wanden en onder de drie toonbanken laatjes met kruiden en specerijen. In de schappen staan meer dan 100 antieke van donker hout vervaardigde vaten met gedroogde kruiden, beschilderd met Latijnse opschriften als Radix Althaeae (heemstwortel), Cortex Rhamni Frangulae (vuilboombast), Fructus Carvi (karwijzaad), Herba Tanaceti (boerenwormkruid), Herba Millefolii ( gezegend distelkruid) en nog heel veel meer. Boven de toonbank hangt een grote uit één stuk gemaakte dubbele houten slang, symbool van Asklepios, de Griekse god van de geneeskunde, hét pronkstuk van de winkel. Tot de inventaris behoort verder nog een bascule uit 1706 en een bascule uit 1743 met diepe koperen schalen en twee koperen vijzels waarvan de oudste uit 1691 en de andere uit 1704 dateert. Beide dragen het opschrift: ‘Amor vincit omni’ ofwel ‘Liefde overwint alles’.

Kloveniersburgwal 12

Kloveniersburgwal 12 is een 18de eeuws grachtenpand. Het achterste gedeelte van het pand is in 1882 gebouwd, met een doorgang naar de daar achtergelegen Hoogkamersgang uitkomend op de Oudezijds Achterburgwal tussen de nrs 117 en 97. Hierdoor werden de achtergelegen vier pakhuizen van Jacob Hooy makkelijker bereikbaar.

Uitbreiding naar Kloveniersburgwal 10

In 1967 is het naastgelegen pand nr 10, eveneens eigendom van de familie Oldenboom, afgebroken en onder toezicht van Monumentenzorg weer in oude stijl opgebouwd. Hierdoor kwam er meer winkelruimte bij, met daarboven gelegen kantoorruimten. Via een doorloop in de oude zaak kom je terecht in de nieuwe winkel, bestemd voor ondermeer homeopathische producten, natuurlijke cosmetica, reformartikelen en voedingssupplementen. Zo kreeg het oorspronkelijke kruidenhuis op nr 12 weer zijn oude bestemming terug, d.w.z. de verkoop aan particulieren en bedrijven van geneeskrachtige kruiden, keukenkruiden en specerijen.

Groothandel van Amsterdam naar Limmen

In de achter de winkel gelegen vier pakhuizen bevond zich van oudsher de groothandel van Jacob Hooy. Van hieruit werden ondermeer kruiden en specerijen geleverd aan farmaceutische bedrijven, apothekers, koekfabrieken (speculaaskruiden), inleggerijen en likeurstokerijen (Brandenburgse kruiden), smaak-en geurfabrikanten. In 1971 werd door de toenmalige eigenaren Piet Oldenboom (4e gen.) en zijn vrouw Noor het bedrijf in tweeën gesplitst. De pakhuizen achter de winkel werden verkocht en in plaats daarvan kochten zij een voormalige bollenschuur aan de Rijksweg 119 in het dorp Limmen in Noord-Holland. De groothandel in Limmen ging verder o.l.v. hun zoon John. Zijn broer Theo ging samen met zijn vrouw Els Mirani zelfstandig verder met de winkel. In april 1994 namen John’s zonen Rik en Arne de groothandel over en in 2004 kwam ook de winkel aan de Kloveniersburgwal in hun bezit. Intussen heeft de B.V. Jacob Hooy in april 2014 een bestaande reformwinkel overgenomen in de Westerstraat 107. Beiden zijn sindsdien aangesloten bij Gezond en Wel, een landelijke keten van gezondheidswinkels.

Kruidenmengsels volgens eeuwenoud recept

Bij de groothandel in Limmen is een klein museum ingericht, waarin alle overgebleven parafernalia uit het verleden van de kruidenhandel een plaats vonden. Uiteraard de nodige boeken over kruiden, zoals het 17de eeuwse kruidenboek van Abraham Hunting.

Nauwkeurige Beschrijving der Aardgewassen, waarin de veelerly Aart en byzondere Eigenschappen der Boomen, Heesters, Kruyden en Bloemen, met haare Vrugten, Zaden, Wortelen en Bollen. Neevens derzelver waare Voortteling, gelukkige Aanwinning en heilzame Geneeskrachten.

Na een veel-jarige Oeffening en eigen Ondervinding, In drie onderscheide Boeken, Naauwkeuriglijk beschreven worden Door den Heer Abraham Munting, In zijn Leven Hoogleeraar der Genees-en Kruydkunde in de vermaarde Akademie te Groeningen.

Met meer dan 250 afbeeldingen. Alle naer het Leven geteekend en konstiglijk in ‘t Koper gesneden, vercierd. Met noodige Registers verrijkt.

Te Leyden
Te Utrecht.
bij
Pieter van der Aa
Francois Halma
boekverkopers 1695

Klik voor vergroting

Peter Oldenboom, 6e gen. Sinds 1980 werkzaam in de winkel van Jacob Hooy & Co. Op de Kloveniersburgwal 10 -12. Foto H. Wijnne, juni 2011

Klik voor vergroting

De panden van Jacob Hooy & Co, Kloveniersburgwal 12 en rechts gedeeltelijk zichtbaar nr 10. Rijksmonumenten. Foto H. Wijnne juni 2011

Klik voor vergroting

Jacob Hooy & Co. Kloveniersburgwal 10-12. Foto H. Wijnne juni 2011

Klik voor vergroting

Juni 2011. Foto H. Wijnne

Klik voor vergroting

Juni 2011. Foto H. Wijnne

“Men vindt hier tal van specerijen en aromatisch blad en bloemen die den geheelen winkel met een fijnen, pittigen geur vervullen. Naar zulke keukenkruiden, zooals Majoraan, Dragon en Pimpernel is thans – zoo vertelt ons de tegenwoordige eigenaar der zaak – zelfs bijzonder veel vraag”. Uit krantenartikel 26 sept. 1941

Bronnen

De gegevens over oprichter Jacob Hooy zijn ontleend aan een artikel over deze kruidenhandelaar van M.G. Emeis jr in het maandblad Ons Amsterdam van februari 1972.

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten

sluiten