Home 1 2 3
winkelstories * * * * * auteur & copyright: els van wageningen email [email protected] * * * * * webdesign: wynneconsult email [email protected]
hoofdartikel (2)

Model- Vleeschhouwerij W.J. Heyenbrock in de Reestraat

Een andere zoon van de kruidenier uit Bielefeld, de in 1862 geboren Wilhelm Johann, nam een Vleeschhouwerij over op de Keizersgracht/ hoek Reestraat 1. Hij kreeg drie zonen, waarvan er twee actief in de zaak betrokken waren. Zij werden algemeen baas Frans en baas Willem genoemd en bleven ongehuwd. In 1910 verhuist de winkel naar Reestraat 9 -11. Omstreeks1928 wordt de zaak uitgebreid met nr.13, waar tot dan toe de varkensslagerij, annex elektrische worstfabriek van W. F. Schaaf was gevestigd. De zaak van Heyenbrock in de Reestraat werd door vele collega’s uit binnen- en buitenland bezocht. In een folder uit die tijd staat, dat “deze gemoderniseerde zaak voldoet aan de strengste eischen der hygiène en dat deze door deskundigen genoemd wordt als een der doeltreffendste vleesch-etablissementen van ons land”. Alleen al op zaterdag kwamen er wel zo’n duizend klanten in de winkel. De Reestraat werd destijds dan ook door veel mensen het ‘Heyenbrockstraatje’ genoemd. Op het zakelijk vlak boterde het totaal niet tussen beide families. De Reestraat vermeldt in een folder uitdrukkelijk dat de zaak geen filialen heeft. Waarop de P.C. Hooftstraat vermeldt, dat zij ‘de voornaamste zaak hier ter stede’ is met zeven telefoonlijnen. Op listige wijze werd getracht onder elkaars duiven te schieten. De Reestraat deinsde er niet voor terug de dienstboden om te kopen in ruil voor klandizie. Maar wie zal zeggen wat de P.C. daar weer tegenover stelde?

Reestraat na de oorlog

In de slagerij in de Reestraat zijn tijdens de oorlogsjaren fouten gemaakt en na de bevrijding zijn beide broers om het leven gekomen. Herman Heyenbrock, de enige broer en erfgenaam, heeft de slagerij vervolgens inclusief de naam verkocht aan twee personeelsleden. Ook dit feit veroorzaakte grote onenigheid tussen beide families. Nadien is het met deze zaak die toen alleen nog in de Reestraat 13 gevestigd was, snel bergafwaarts gegaan en tenslotte is dit eens zo bloeiende bedrijf na de verkoop van het pand overgenomen door Slagerij Kruijer. Vanaf die tijd was Heyenbrock in de P.C. pas goed de enige echte.

Winkelpersoneel van slagerij Gebr.Heyenbrock in de Reestraat 9 -11 -13. Kopie van een plaatje uit een reclamefolder. Jaren dertig.

De slagerij van de Gebr.Heyenbrock in de Reestraat 9–11-13 beschikte voor de oorlog over 23 bestellers met transportfietsen en daarnaast nog eens over zes bestelauto’s met chauffeur, want voor de oorlog werd in beide zaken nog ’s morgens ‘gehoord ’ en ’s middags bezorgd. De foto (een kopie van een plaatje uit een folder) is genomen op de Westermarkt. Jaren dertig.

Eigenaren slagerij Reestraat 9 – 11 – 13

1862 – 1900 Wilhelm Johann Heyenbrock (2e gen.)
1900 – 1945 Willem Heyenbrock (3e gen )
1900 – 1945 Frans Heyenbrock (3e gen.)
(afstammelingen van kruidenier Johann Wilhelm Heyenbrock (Bielefeld 1817 – A.dam 1893)

Aantal slagerijen verder omlaag

In de jaren 1938/’39 waren er nog ruim 700 slagerijen in Amsterdam. Door de expansie van de supermarkten is het aantal flink gedaald. Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek uit 2005 waren er nog 190 over. In 2015 zijn het er nog 175.

sluiten

sluiten