Geldersekade 8              1012 BH Amsterdam
J. & J. Vinke Ship Chandlers Warehouse
1804 – 1973

Soms wil het nog wel eens gebeuren dat delen van 19e eeuwse winkelinterieurs, ook al is de oorspronkelijke eigenaar allang vertrokken, nog in het pand blijven zitten, en een nieuwe bestemming krijgen. Ook het voormalige winkelinterieur van J.& J.Vinke, handel in scheepsvictualiën, is bewaard gebleven. De winkel was van 1804 – 1973 gevestigd op Geldersekade 8. In 1973 verhuisde de winkel vanwege de overlast van de metrowerkzaamheden op dit stukje kade, noodgedwongen naar het Barentszplein. In 1984 werd Geldersekade 8 gerestaureerd, waarbij het vroeg 19de eeuwse interieur zoveel mogelijk intact bleef. Tegenwoordig is in het pand een besloten restaurant gevestigd.

Volgens het Kohier van de Personeele Quotisatie te Amsterdam over het jaar 1742 was het pand Geldersekade 8 het wijnkopershuis van Joost Varwijk. Of deze later ook tabak ging verhandelen, of dat een volgende bewoner met een tabakshandel begon is niet duidelijk. In een rococo-omlijsting boven de winkeldeur zit een in hout gesneden vat met tabaksbladeren, met aan weerszijden twee met tabaksrollen gevulde mandjes en het bijschrift ’Tabaksvat’. Op de handel in tabak wijst ook het prachtige houtsnijwerk achter in de winkel, een met tabaksbladeren versierd portret van Jean Nicot de Villemain, die de tabak in de 16e eeuw vanuit Portugal in Frankrijk introduceerde en naar wie de tabaksplant Nicotiana tabacum en het verslavende nicotine is genoemd. Het winkelinterieur met een verwijzing naar de tabakshandel is tot op zekere hoogte nog intact. De familie Vinke zal het in de loop van de tijd ongetwijfeld naar eigen inzicht hebben aangepast. De winkel heeft een planken vloer, houten lambriseringen en een hoog plafond met zware donkere balken. Het houtwerk is in licht houtnerf geschilderd, behalve de binnenkant van de grote gruttersbakken, die zijn in Berlijns blauw.

Oprichter van de winkel in scheepsvictualiën in 1804 was Jan Vinke uit Heemse, een boerengehucht vlakbij Hardenberg in Overijssel.

Lees verderTerug naar homepage