Rokin 9        1012 KK Amsterdam        t: 020 523 1411        e: [email protected]        w: www.scheltema.nl
Scheltema Boekverkopers
Sinds 1853

Oprichter Jacobus Hendrik Scheltema was slechts vijftien jaar eigenaar van de boekhandel oorspronkelijk op het Rokin en die vanaf 1985 op Koningsplein 20 is gevestigd, maar zijn naam zou voor altijd verbonden blijven aan een van de bekendste boekhandels van Amsterdam. De oorspronkelijke naam veranderde in 1868 in Scheltema & Holkema, in 1973 in Scheltema, Holkema & Vermeulen, in 2006 in Selexyz Scheltema en in april 2012 na verkoop aan weer een nieuwe investeringsmaatschappij verdween na 160 jaar tot ieders verbijstering de naam Scheltema van de gevel en werd het gewoon Polare. Na het faillisement van Polare in januari 2014, was het onzeker of de boekhandel op het Koningsplein nog kon voortbestaan. Op 18 maart 2014 werd het duidelijk dat de boekhandel verder kon. Novamedia heeft de winkel uit de boedel van Polare overgenomen en bracht de vertrouwde naam Scheltema weer terug op de gevel.

De oprichter van deze boekwinkel was Jacobus Hendrik Scheltema, een jongere broer van Piet Scheltema, de eerste gemeentearchivaris van Amsterdam. In 1845 werd hij leerling bij J.D.Sybrandi, boekhandelaar en drukker in de Warmoesstraat. Op 6 juni 1853 opent Scheltema zijn eigen boekwinkel in de Beurssteeg/ hoek Kromelleboogsteeg. Al in 1868 verkoopt hij zijn boekhandel aan de Fries Tjomme Holkema, die de zaak voortzet onder de naam Scheltema & Holkema. Scheltema liet een goed lopende zaak na aan zijn opvolger, met ondermeer een bloeiende handel op Nederlands Oost-Indië. Zelf werd hij verslaggever bij de in 1869 opgerichte krant ‘Het Vaderland’. In 1882 verkoopt Holkema de boekhandel aan Klaas Groesbeek om als uitgever verder te gaan, waaruit ondermeer Van Holkema & Warendorf voortkwam. Groesbeek, die sinds 1879 als ‘eerste bediende’ werkzaam was bij Scheltema, was niet alleen boekhandelaar, maar gaf ook het ‘Algemeen Dagblad van Nederland’ uit en was vanaf 1891 actief als bestuurslid in de ‘Vereeniging ter Bevordering van het belang des Boekhandels’. In 1885 verhuist de inmiddels in wetenschappelijke publicaties gespecialiseerde boekhandel Scheltema & Holkema naar Rokin 74, later uitgebreid met nr 76. In 1893 werd Paul Nijhoff, zoon van de Haagse uitgever Martinus Nijhoff, medevennoot. In 1975 fuseerden Scheltema & Holkema en de Academische Boekhandel Vermeulen en verhuisden naar het Afrikahuis, Spui 10. In 1985 verhuist de boekhandel naar het monumentale winkelpand aan het Koningsplein 20, in 1904 ontworpen door architect A. Jacot. Mei 2015 is de boekhandel opnieuw verhuisd en weer terug op het Rokin, ditmaal op nr 9.

Lees verderTerug naar homepage