Kalverstraat 99               1012 PA Amsterdam               t: 020-6189111               e: [email protected]               w: www.perrysport.nl
Perry Sport
Sinds 1866

Sommige winkels in Amsterdam dragen weliswaar al meer dan een eeuw hun vertrouwde naam, maar zijn allang niet meer in handen van een en dezelfde familie. Zij zijn overgenomen door investeerders. Neem Perry Sport in de Kalverstraat. Vanaf 1866 tot 1960 waren meerdere generaties van de familie Verster eigenaar van deze winkel. In 1959 verkocht de toenmalige eigenaar Willem Verster Perry & Co. aan de Bijenkorf. Na fusies met Leo van der Kar en Sporthuis Centrum ontstaat in 1978 Perrry Sport. In 1984 wordt Perry Sport juridisch onderdeel van Vendex International. In 2006 neemt detailhandelsbedrijf Unlimited Sports Group de winkels over en na een dreigend failissement in 2016 wordt het grootste deel van de winkels, waaronder die in de Kalverstraat, overgenomen door het Britse J.D. Sports.

Perry & Co was oorspronkelijk een in Londen gevestigde bazaar op Red Lion Square, met filialen in New York, Parijs, Frankfurt am Main en Brussel. Kantoorboekhandel Loman & Verster in de Kalverstraat deed destijds al zaken met Perry. In 1866 associeerde A.J.G. Verster zich met Joseph Perry, chef van het Engelse huis, om voor gemeenschappelijke rekening het eerste Nederlandse filiaal te openen in de Kalverstraat 97/hoek Enge Kapelsteeg. Zoon Jean en kleinzoon Frederik Verster waren de opvolgers. In 1888 kwam Kalverstraat 95 erbij. Architect A.L. van Gendt kreeg opdracht ter vervanging van deze pandjes een nieuw winkelhuis te ontwerpen. Dit bijzondere winkelpand is in 1936 helaas in vlammen opgegaan. Daarna verrees op dezelfde plek een nieuwe winkel en dat is nu zo ongeveer het lelijkste gebouw van de Kalverstraat.

Perry verkocht niet van meet af aan sportartikelen, die behoefte bestond nog niet in 1866. Wat zij wel verkochten staat in het boekje ‘Amsterdam, Gids met Platen, van uitgever Tj. Van Holkema van 1882. ‘Buiten het eigen fabrikaat, zooals stalen pennen, potlooden en andere schrijfbehoeften, beijvert de firma zich steeds met het invoeren van nieuwigheden, vooral voor kantoorgebruik. Een ruime keuze van reisbenoodigdheden; reisdekens; engelsche en amerikaansche speelgoederen; gomelastieken voorwerpen; engelsche zeepen en reukwerken; engelsche messen en scharen; amerikaansche klokjes en honderden voorwerpen voor huiselijk gebruik vindt men hier voorhanden. Zoo vormt dit magazijn een voortdurend afwisselenden bazaar, waar elk wat wils vindt.’

Foto: In 1883 opende Perry een filiaal met koffers en tassen in de winkelgalerij van het Paleis voor Volksvlijt op nr.36.

Terug naar homepage