Prins Hendrikade 94/95       1012 AE Amsterdam       t: +31 (0) 20 6248052       f: +31 (0) 20 6258086       e: [email protected]      
L.J. Harri Nautische Instrumenten en Zeekaarten
Sinds 1730

Sinds 1983 is L.J. Harri gevestigd op de twee bovenste verdiepingen van de Schreierstoren, op de hoek van de Prins Hendrikkade en de Geldersekade. Een passender locatie is nauwelijks denkbaar. De winkel heeft een indrukwekkende hoeveelheid zeekaarten in huis, van Nova Zembla tot Kaap Hoorn. In de kaartenkamer boven in de toren worden zeekaarten handmatig bijgewerkt.Verder verkoopt L.J. Harri boeken en nautische instrumenten als: barometers, barografen, donderglazen, kompassen en verrekijkers. Inmiddels hebben elektronische zeekaarten hun intrede gedaan. De echte liefhebber wil de oceaan nog wel eens oversteken met behulp van sextant, kompas en patentlog.

De geschiedenis gaat terug naar 1730 toen de Italiaan Leonardi Jiovanni Harri in Delft begon met het vervaardigen van nautische instrumenten voor de handelsschepen. Begin negentiende eeuw verplaatste zijn kleinzoon het bedrijfje naar de ‘Zeedijk bij de Kolk’ in Amsterdam. Halverwege de eeuw verhuist de winkel naar wat nu Prins Hendrikkade 90 is. Leendert Johannis Harri, de vierde generatie, nam het bedrijf in 1875 over. Omstreeks 1860 raakte de Nederlandse koopvaardij in een crisis die tot het eind van de eeuw zou voortduren. Het aantal zeilschepen nam drastisch af terwijl het aantal stoomschepen nauwelijks meer toenam. Daardoor verminderde de werkgelegenheid in de scheepvaart. De crisis had gevolgen voor toeleveringsbedrijven, zoals dat van L.J. Harri. Hij kreeg bovendien concurrentie van relatief goedkope fabrieksmatig vervaardigde instrumenten uit Engeland. De laatste L.J. Harri overleed in 1906, waarna de firma door anderen werd voortgezet.

Vooral op het gebied van kompassen had L.J. Harri destijds een grote reputatie. De meeste van de in Nederland gebouwde schepen van de Amsterdamse koopvaardijvloot waren voorzien van de in zijn werkplaats vervaardigde kompassen met peiltoestel naar het systeem van William Thomson (1824-1907), een Schotse natuurkundige aan de Universiteit van Glasgow. De kompassen met een peiltoestel hadden een draaibaar prisma, waardoor een gepeild object op de wal – bijvoorbeeld een vuurtoren of een kerktoren – en de graadverdeling op de kompasroos, gelijktijdig konden worden waargenomen. In het Scheepvaart Museum in Amsterdam zijn telescopen te zien van L.J. Harri e.a. Foto: L.J. Harri.

Lees verderTerug naar homepage